สนใจสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

ลงทะเบียน


02-029-1200
Line ID : @iTopPlus

PAYMENT

“ขั้นตอนการชำระค่าบริการ”

ขั้นตอนการชำระค่าบริการกับ iTopPlus

สามารถโอนเงินค่าบริการได้ที่รายละเอียดด้านล่างดังนี้ หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับสินค้าหรือบริการ หรือมีข้อสงสัยอื่น ๆ สามารถโทรสอบถามได้ที่
เจ้าหน้าที่ดูแลคุณ หรือทาง
Call center 02-029-1200

ชื่อบัญชี บริษัท ไอ ท้อป พลัส จำกัด
ธนาคาร
เลขบัญชี 181-4-90048-4
ประเภทบัญชี ออมทรัพย์
สาขาบัญชี ลาดพร้าว 99
ธนาคาร
เลขบัญชี 100-2-96905-6
ประเภทบัญชี ออมทรัพย์
สาขาบัญชี ลาดพร้าว 99
ธนาคาร
เลขบัญชี 207-220687-0
ประเภทบัญชี ออมทรัพย์
สาขาบัญชี ซอยมหาดไทย
ธนาคาร
เลขบัญชี 569-0-12188-6
ประเภทบัญชี ออมทรัพย์
สาขาบัญชี รามคำแหง 65
ธนาคาร
เลขบัญชี 165-6-04612-5
ประเภทบัญชี ออมทรัพย์
สาขาบัญชี ถนนพระราม 9
หมายเหตุ
  • 1. ค่าบริการและค่าเติมเงินเป็นราคาที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว
  • 2. ในกรณีที่ใช้บริการในนามนิติบุคคลสามารถหักภาษี ณ ที่จ่าย 3% ในส่วนค่าบริการได้
  • 3. ส่วนลดค่าโฆษณาไม่สามารถหักภาษี ณ ที่จ่าย 3% ได้เนื่องจากบริษัทฯ ไม่สามารถหักกับ Google ได้เช่นกัน
  • 4. ค่าโฆษณาจะโอนเข้าสู่บัญชี Google ตามจำนวนที่หักภาษีแล้วเท่านั้น