สนใจสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

ลงทะเบียน


02-029-1200
Line ID : @iTopPlus

“ทำโฆษณา Google กับตัวแทน Google ”
“เห็นผล ชัดเจน ”

“เชี่ยวชาญจริง”
ผ่านการอบรมจากทีมงาน Google

“ดูแลจริง”
ทีมงานตรวจสอบผลการทำโฆษณา
พร้อมปรับแก้

“ข้อมูลจริง”
รายงานข้อมูลจากGoogle โดยตรง

“จ่ายตามจริง”
ค่าโฆษณาจ่ายให้กับ Google ตามจริง ไม่มีหมกเม็ด

“อยากสร้างยอดขาย ต้องการเพิ่มลูกค้าใหม่”
“ทำโฆษณาหน้าแรก Google”

ทำโฆษณาไม่จำกัดคำค้นหา
แก้ไขได้ตลอดเวลา
ส่งรายงานจากข้อมูล Google ทุก 30 วัน

แพ็กเกจราคาโฆษณา Google Adwords
“กำหนดค่าโฆษณาต่อวันและช่วงเวลาได้ เปลี่ยนได้ตลอดเวลา”

รายละเอียด iTopAds
3 เดือน
ระยะเวลา 3 เดือน
รายละเอียดเพิ่มเติม
รายละเอียด iTopAds
6 เดือน
ระยะเวลา 6 เดือน
รายละเอียดเพิ่มเติม
รายละเอียด iTopAds
12 เดือน
ระยะเวลา 12 เดือน
รายละเอียดเพิ่มเติม


หมายเหตุ ราคานี้ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%

“อยากสร้างความรู้จัก ให้สินค้า”
“ทำโฆษณา Google Display Network”

ทำโฆษณาไม่จำกัด Campaign
แก้ไขได้ตลอดเวลา
ส่งรายงานจากข้อมูล
Google ทุก 30 วัน

โฆษณา Google Display Network (GDN)
“ขยายกลุ่มลูกค้า ผ่านเว็บไซต์พันธมิตรของ Google”

รายละเอียด iTopGDN
3 เดือน
ระยะเวลา 3 เดือน
รายละเอียดเพิ่มเติม
รายละเอียด iTopGDN
6 เดือน
ระยะเวลา 6 เดือน
รายละเอียดเพิ่มเติม
รายละเอียด iTopGDN
12 เดือน
ระยะเวลา 12 เดือน
รายละเอียดเพิ่มเติม


หมายเหตุ ราคานี้ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%

“อยากสร้างความรู้จัก ให้สินค้า บน YouTube”
“ทำโฆษณา Google Display Network”

ทำโฆษณา ไม่จำกัด Channel
แก้ไขได้ตลอดเวลา
ส่งรายงานจากข้อมูล Google ทุก 30 วัน
โฆษณา Google Display Network (GDN)
“ขยายกลุ่มลูกค้า ผ่านเว็บไซต์พันธมิตรของ Google”

รายละเอียด iTopGDN
3 เดือน
ระยะเวลา 3 เดือน
รายละเอียดเพิ่มเติม
รายละเอียด iTopGDN
6 เดือน
ระยะเวลา 6 เดือน
รายละเอียดเพิ่มเติม
รายละเอียด iTopGDN
12 เดือน
ระยะเวลา 12 เดือน
รายละเอียดเพิ่มเติม


หมายเหตุ ราคานี้ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%

“อยากสร้างยอดขาย ด้วยการติดตามคนที่เคยเข้าเว็บ”
“ทำโฆษณา Remarketing”

ทำโฆษณา Google Remarketing
แก้ไขได้ตลอดเวลา
ส่งรายงานจากข้อมูล Google ทุก 30 วัน
โฆษณา Google Remarketing
“การตลาดแบบติดตามลูกค้า ย้ำเตือน สร้างการจดจำสินค้าของเรา (remarketing หรือ retargeting)”

รายละเอียด iTopRemarketing
3 เดือน
ระยะเวลา 3 เดือน
รายละเอียดเพิ่มเติม
รายละเอียด iTopRemarketing
6 เดือน
ระยะเวลา 6 เดือน
รายละเอียดเพิ่มเติม
รายละเอียด iTopRemarketing
12 เดือน
ระยะเวลา 12 เดือน
รายละเอียดเพิ่มเติม


หมายเหตุ ราคานี้ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%